GERT BRAEKEN

Gert Braeken

Onze opdrachten in organisaties bestaan erin om medewerkers te steunen in hun leer- en ontwikkelproces, door het aanbieden van verschillende ontwikkelgerichte activiteiten. Dit laat hen toe de nieuwe professionele uitdagingen effectief aan te pakken om de organisatiedoelen te realiseren.

De noden van de organisatie én van de deelnemer staan  centraal in dat proces, waarbij  de deelnemer de kans krijgt om meer zicht te krijgen op zijn drivers , talenten en competenties om vervolgens zelf zijn ontwikkelproces te sturen. Bij organisaties wordt er gestreefd naar een maximale transfer van de leer- of ontwikkelwinst naar de werkplek.

Contactgegevens
Puttekomheide 50
3150 Haacht
0475/93.62.39
gert.braeken@telenet.be
www.gertbraeken.com